İneklere seslenme biçimini farklı belirleyen adam.